DV xây dựng bộ máy kế toán1. Xây dựng hệ thống nhân sự kế toán 
2. Xây dựng hệ thống quy trình kế toán,
3. Xây dựng hệ thống KPIs phòng kế toán
4. Xây dựng bảng mô tả công việc
5. Xây dựng hệ thống phần mềm kế toán

Lợi ích khi sử dụng DV Chính Phương
Kiểm soát chi phí là yếu tố then chốt của doanh nghiệp. Giao đúng người đúng việc, không lãng phí nhân lực. Tính gắn kết và dễ kiểm soát.
Nhận định, đánh giá rủi ro một cách chính xác.

Nội dung công việc

It has survived not only five centuries
  • Lorem Ipsum is simply
   But also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release
   More detail
  • Lorem Ipsum is simply
   But also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release
   More detail
  • Lorem Ipsum is simply
   But also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release
   More detail
Quy trình làm việc
It has survived not only five centuries
  • Lorem Ipsum is simply
   But also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release
   More detail
  • Lorem Ipsum is simply
   But also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release
   More detail
  • Lorem Ipsum is simply
   But also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release
   More detail