HÓA ĐƠN

Những quy định chung về hóa đơn áp dụng cho các doanh nghiệp trong cả nước

Trong chuyên mục này quý doanh nghiệp sẽ thấy được tầm quan trọng trong việc tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn chứng từ theo đúng quy định của pháp luật về hóa đơn.

Đồng thời chế tài của nhà nước về quản lý và sử dụng hóa đơn quý doanh nghiệp cũng phải biết để tránh những sai sót không đáng có trong quá trình vận hành một doanh nghiệp

1
Các hình thức hóa đơn
Hóa đơn đặt in
Hóa đơn tự in
Hóa đơn điện tử
2
Tạo và phát hành hóa đơn
Việc tạo và phát hành hóa đơn thực hiện theo điều 5 thông tư 39/2014/TT-BTC.
3
Sử dụng hóa đơn
Nguyên tắc lập hóa đơn, sử dụng và xử lý hóa đơn đã lập được thực hiện theo điều 16 thông tư 39/2014/TT-BTC.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Các loại hình dịch vụ 
.

Ưu điểm Chính Phương
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries,.

But also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing