Tư vấn Luật Đất đai

Những quy định chung áp dụng cho các doanh nghiệp trong cả nước

Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Chính Phương cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực Đất đai, kiến thức pháp luật đất đai, thủ tục hành chính về đất đai và tư vấn pháp luật đất đai.

Luật Đất đai là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm tổng hợp các điều luật điều chỉnh những quan hệ đất đai hình thành trong quá trình chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đất đai. Bao gồm, Quan hệ về đất đai giữa nhà nước và người sử dụng đất như giao đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, giải quyết các tranh chấp về đất đai và Quan hệ giữa những người sử dụng đất với nhau như chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, thế chấp quyền sử dụng đất. Ngoài ra, còn có những luật liên quan như Luật Nhà ở quy định về sỡ hữu, phát triển, quản lý sử dụng nhà ở, giao dịch nhà ở, quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam.

1
Luật sư đất đai
Chính Phương có Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp tại văn phòng, Luật sư tư vấn miễn phí qua Email. Liên hệ với chúng tôi để nhận được dịch vụ tốt nhất.
2
Tư vấn luật đất đai
Chính Phương giải đáp mọi vướng mắc trong lĩnh vực pháp luật Đất đai.
3
Kiến thức luật đất đai
Chính Phương cập nhật, tuyên truyền phổ biến các chính sách mới cũng như các quy định của pháp luật Nhà nước như: Mua bán chuyển nhượng đất đai thừa kế đất đai, tặng cho đất đai, giải quyết tranh chấp đất ...qua Email hoặc chia sẻ trên Website
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Các loại hình dịch vụ 
.

Ưu điểm DV ĐK SHTT Chính Phương
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries,.

But also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing